Здравейте уважаеми собственици в сграда Младост! Информираме ви, че строителната площадка на сграда Младост е укрепена изцяло.Текущо 1/3 от основният изкоп е завършен. Към момента се изливат основите на подземният гараж, разположен на ниво сутерен -2.