ЕРА – "Лайф – 2002" ООД е една от големите български компании за недвижими имоти, която работи успешно от 15 г. на пазара с основна дейност посредничество при сделки с недвижими имоти и земеделски земи.

От създаването си през 2002 г., "Лайф - 2002" постоянно разширява дейността си и днес е част от мрежата на ЕРА Недвижими имоти. Ера е с 45 години опит, 35 страни по Света, 33 000 консултанта продажби . Ера в България от 11 години , в 5 града, 20 офиса и 170 служители.

С близо 45-годишния опит на ERA в разработването на продукти и услуги, ориентирани към клиентите, ЕРА България ежедневно допринася за промяна на средата за правене на бизнес с недвижими имоти в България, стреми се да налага нови, по-високи професионални стандарти!