Бизнесът на "ГИС" ЕООД е концентриран в сферата на търговията и услугите.

Търговската дейност на ГИС е съсредоточена в дистрибуцията на IT техника и продукти. Търговските обекти и онлайн магазините на фирмата предлагат на едрови и крайни клиенти нова, реновирана и рециклирана техника.

В сферата на услугите ГИС предоставя сервизни услуги за IT продукти, рециклиране на IT компоненти, транспорт и логистична дейност на територията на Р България и Европейския съюз.

Центровете, в които се извършват сервизните услуги и рециклирането са оборудвани с високотехнологични стендове и машини.

В своята транспортна и логистична дейност ГИС са заложили на нови превозни средства и съвременна складова база.