Строeжът на комплекс АЗИМУТ напредва!

В сграда ЮГ са монтирани входните врати в двата входа. Поставят се стъклените и метални парапети по терасите.

В сграда ИЗТОК замазките и мазилките по апартаментите са завършени. Изгражда се гипс картон по тавана на общите части на вход Б. ОВК инсталацията е готова. Покривът е завършен. Поставя се топлоизолация по фасадата. Полага се минерална мазилка по източната фасада на вход А.

В комплекс АЗИМУТ има останали 2 апартамента за продажба. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.