Всички обекти

сграда вход етаж обект Застроена площ
(ЗП)
м2
ЗП с общи части
м2
20%/-/-/80%


20%/30%/40%/10%

50%/-/-40%/-10%


80%/-/-/20%


статус  
ЮГ А (01) сутерен Гараж 19 23.31 48.52       24 000 свободен Към етажното разпределение