СУТЕРЕН

сграда обект Застроена площ
(ЗП)
ЗП с общи части цена статус
 
м2 м2
ИЗТОК Гараж 6, ПМ1 18.06 26.70   продаден  
ИЗТОК Гараж 6, ПМ2 14.37 23.00   продаден  
ИЗТОК Гараж 6, ПМ3 18.97 27.60   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ1 30.57 60.67   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ2 18.24 48.34   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ3 36.49 66.59   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ4 36.49 66.59   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ5 18.24 48.34   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ6 18.24 48.34   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ7 18.24 48.34   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ8 18.24 48.34   продаден  
ИЗТОК Гараж 7, ПМ9 24.27 54.37   продаден  
ИЗТОК Гараж 8 25.88 49.86   продаден  
ИЗТОК Гараж 9 28.99 52.97   продаден  
ИЗТОК Гараж 10 21.80 45.78   продаден  
ИЗТОК Гараж 11 24.47 48.45   продаден  
ИЗТОК Гараж 12 27.25 51.23   продаден  
ИЗТОК Гараж 13 20.64 44.62   продаден  
ИЗТОК Гараж 14 19.18 43.16   продаден  
ИЗТОК Гараж 15 23.13 47.11   продаден  
ИЗТОК Гараж 16 24.66 48.64   продаден  
ИЗТОК Гараж 17 18.41 42.39   продаден  
ИЗТОК Гараж 18 18.47 42.45   продаден  
ИЗТОК Гараж 19 26.85 50.83   продаден  
ИЗТОК Гараж 20 19.00 42.98   продаден  
ИЗТОК Гараж 21 23.31 47.29   продаден  
ИЗТОК Гараж 22 22.54 46.52   продаден  
ИЗТОК Двоен гараж 23 37.23 85.19   продаден  
ИЗТОК Изба 1 4.64 4.88   продаден  
ИЗТОК Изба 2 4.14 4.35   продаден  
ИЗТОК Изба 3 4.79 5.04   продаден  
ИЗТОК Изба 4 4.76 5.00   продаден  
ИЗТОК Изба 5 2.98 3.13   продаден  
ИЗТОК Изба 6 2.98 3.13   продаден  
ИЗТОК Изба 7 3.12 3.28   продаден  
ИЗТОК Изба 8 3.65 3.84   продаден  
ИЗТОК Изба 9 2.96 3.11   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ1 24.97 51.21   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ2 12.50 38.74   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ3 12.50 38.74   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ4 12.50 38.74   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ5 12.50 38.74   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ6 12.50 38.74   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ7 12.50 38.74   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ8 12.50 38.74   продаден  
ЮГ Гараж 5, ПМ9 16.77 43.01   продаден  
ЮГ Гараж 6 24.66 49.87   продаден  
ЮГ Гараж 7 26.93 52.14   продаден  
ЮГ Гараж 8 28.99 54.20 25 000 продаден  
ЮГ Гараж 9 21.80 47.01   продаден  
ЮГ Гараж 10 24.47 49.68 24 000 резервиран  
ЮГ Гараж 11 21.48 46.69   продаден  
ЮГ Гараж 12 19.18 44.39   продаден  
ЮГ Гараж 13 23.13 48.34   продаден  
ЮГ Гараж 14 24.66 49.87   продаден  
ЮГ Гараж 15 18.41 43.62   продаден  
ЮГ Гараж 16 18.47 43.68   продаден  
ЮГ Гараж 17 26.85 52.06   продаден  
ЮГ Гараж 18 19.00 44.21   продаден  
ЮГ Гараж 19 23.31 48.52 24 000 свободен  
ЮГ Гараж 20 22.54 47.75   продаден  
ЮГ Двоен гараж 21 37.27 87.69   продаден  
ЮГ Изба 1 4.70 4.96   продаден  
ЮГ Изба 2 4.14 4.37   продаден  
ЮГ Изба 3 4.79 5.05   продаден  
ЮГ Изба 4 4.76 5.02   продаден  
ЮГ Изба 5 2.98 3.14   продаден  
ЮГ Изба 6 2.98 3.14   продаден  
ЮГ Изба 7 3.07 3.24   продаден  
ЮГ Изба 8 3.65 3.85   продаден  
ЮГ Изба 9 3.05 3.22   продаден  

Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.