*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
ниво Апартамент
Чиста квадратура Тип
апартамент
Схема на плащане Статус
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2
ФГ-1 Ниво -2 1 7.12 изба 3 400 свободен
ФГ-1 Ниво -2 1 2.56 изба 1 400 свободен
ФГ-1 Ниво -2 1 6.02 изба 3 000 свободен
ФГ-1 Ниво -2 2 5.54 изба 2 800 свободен
ФГ-1 Ниво -2 4 3.13 изба 1 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 5 6.50 изба 3 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 6 6.43 изба 3 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 6 20.32 ПМ 8 300 свободен
ФГ-1 Ниво -2 7 17.59 ПМ 7 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 8 3.28 изба 1 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 9 19.53 ПМ 8 100 свободен
ФГ-1 Ниво -2 15 17.59 ПМ 7 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 16 19.53 ПМ 8 100 свободен
ФГ-1 Ниво -2 17 20.21 ПМ 8 300 свободен
ФГ-1 Ниво -2 21 21.66 ПМ 8 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 24 23.89 ПМ 9 300 свободен
ФГ-1 Ниво -2 25 23.89 ПМ 9 300 свободен
ФГ-1 Ниво -2 36 13.62 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 60 17.36 ПМ 7 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 61 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 63 18.94 ПМ 8 300 свободен
ФГ-1 Ниво -2 64 16.63 ПМ 7 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 66 14.40 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 71 15.53 ПМ 7 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 74 14.42 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 75 13.78 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 76 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 77 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 78 13.78 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 79 13.78 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 82 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 83 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 84 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 85 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 86 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 91 14.92 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 94 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 95 15.61 ПМ 6 900 свободен
ФГ-1 Ниво -2 96 16.16 ПМ 7 200 свободен
ФГ-1 Ниво -2 97 15.58 ПМ 6 900 свободен
ФГ-1 Ниво -2 101 14.37 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 102 18.09 ПМ 7 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 104 14.37 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 106 14.37 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -2 500 24.93 вътрешен гараж 13 700 свободен
ФГ-1 Ниво -2 501 22.95 вътрешен гараж 12 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 504 31.16 вътрешен гараж 15 800 свободен
ФГ-1 Ниво -2 505 20.83 вътрешен гараж 11 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 506 21.01 вътрешен гараж 11 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 513 23.72 вътрешен гараж 12 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 515 21.36 вътрешен гараж 12 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 517 20.24 вътрешен гараж 11 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 518 20.85 вътрешен гараж 12 600 свободен
ФГ-1 Ниво -2 519 25.86 вътрешен гараж 15 800 свободен
ФГ-1 Ниво -1 5 5.54 изба 2 800 свободен
ФГ-1 Ниво -1 8 4.41 изба 2 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 9 6.99 изба 2 800 свободен
ФГ-1 Ниво -1 9 3.17 изба 1 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 12 6.50 изба 2 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 14 3.28 изба 1 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 120 17.06 ПМ 6 900 свободен
ФГ-1 Ниво -1 121 20.32 ПМ 8 300 свободен
ФГ-1 Ниво -1 122 17.59 ПМ 7 700 свободен
ФГ-1 Ниво -1 124 19.53 ПМ 8 100 свободен
ФГ-1 Ниво -1 125 17.59 ПМ 7 700 свободен
ФГ-1 Ниво -1 128 19.53 ПМ 8 100 свободен
ФГ-1 Ниво -1 132 20.21 ПМ 8 300 свободен
ФГ-1 Ниво -1 140 23.89 ПМ 9 300 свободен
ФГ-1 Ниво -1 156 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -1 157 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -1 158 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -1 159 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -1 183 14.88 ПМ 6 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 185 13.78 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 187 13.78 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 189 14.42 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -1 191 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -1 192 13.78 ПМ 6 500 свободен
ФГ-1 Ниво -1 193 13.78 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 194 13.78 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 197 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 198 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 200 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 201 14.37 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 202 15.03 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 205 15.78 ПМ 7 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 206 14.74 ПМ 6 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 207 15.61 ПМ 6 900 свободен
ФГ-1 Ниво -1 208 16.16 ПМ 7 200 свободен
ФГ-1 Ниво -1 209 15.58 ПМ 6 900 свободен
ФГ-1 Ниво -1 524 31.16 вътрешен гараж 14 800 свободен
ФГ-1 Ниво -1 526 21.01 вътрешен гараж 11 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 527 21.52 вътрешен гараж 10 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 530 21.36 вътрешен гараж 12 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 533 23.72 вътрешен гараж 12 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 535 21.36 вътрешен гараж 11 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 538 20.85 вътрешен гараж 12 600 свободен
ФГ-1 Ниво -1 539 25.86 вътрешен гараж 15 800 свободен
ФГ-1 Ниво 1 9 5.94 изба 2 400 свободен
ФГ-1 Ниво 1 10 8.40 изба 3 900 свободен
ФГ-1 Ниво 1 11 5.79 изба 2 600 свободен
ФГ-1 Ниво 1 12 5.83 изба 2 600 свободен
ФГ-1 Ниво 1 253 21.12 ПМ 8 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 547 21.01 вътрешен гараж 12 100 свободен
ФГ-1 Ниво 1 556 21.36 вътрешен гараж 13 100 свободен
ФГ-1 Ниво 1 560 25.86 вътрешен гараж 17 400 свободен
ФГ-1 Ниво 1 566 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 567 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 568 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 569 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 571 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 572 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 573 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 574 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 575 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 577 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 578 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 579 19.01 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 580 19.71 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 581 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 582 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 583 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 584 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 585 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 586 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 587 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 588 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 589 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 590 18.90 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-1 Ниво 1 594 19.44 външен гараж 14 700 свободен
ФГ-2 Ниво -2 1 3.56 изба 2 360 свободен
ФГ-2 Ниво -2 2 3.42 изба 2 360 свободен
ФГ-2 Ниво -2 2 3.08 изба 2 100 свободен
ФГ-2 Ниво -2 818 22.07 вътрешен гараж 13 400 свободен
ФГ-2 Ниво -2 819 20.13 вътрешен гараж 12 300 свободен
ФГ-2 Ниво -2 820 21.71 вътрешен гараж 12 800 свободен
ФГ-2 Ниво -2 821 20.58 вътрешен гараж 12 800 свободен
ФГ-2 Ниво -2 915 22.44 ПМ 10 000 свободен
ФГ-2 Ниво -2 917 20.02 ПМ 9 100 свободен
ФГ-2 Ниво -2 918 17.78 ПМ 8 000 свободен
ФГ-2 Ниво -2 919 20.02 ПМ 9 100 свободен
ФГ-2 Ниво -2 920 17.78 ПМ 8 500 свободен
ФГ-2 Ниво -2 921 21.53 ПМ 10 200 свободен
ФГ-2 Ниво -2 925 18.39 ПМ 9 300 свободен
ФГ-2 Ниво -2 926 13.54 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -2 927 13.29 ПМ 6 700 свободен
ФГ-2 Ниво -2 928 13.29 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -2 930 13.29 ПМ 6 700 свободен
ФГ-2 Ниво -2 935 13.29 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -2 940 13.29 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -2 942 13.22 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -2 943 13.42 ПМ 6 500 свободен
ФГ-2 Ниво -2 944 13.29 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -2 966 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -2 967 12.90 ПМ 6 500 свободен
ФГ-2 Ниво -2 968 12.92 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -2 974 13.03 ПМ 6 300 свободен
ФГ-2 Ниво -2 978 12.93 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -2 980 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -2 981 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -2 982 12.90 ПМ 6 500 свободен
ФГ-2 Ниво -2 983 12.93 ПМ 6 200 свободен
ФГ-2 Ниво -2 984 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 824 18.61 вътрешен гараж 12 200 свободен
ФГ-2 Ниво -1 830 22.07 вътрешен гараж 13 800 свободен
ФГ-2 Ниво -1 833 19.24 вътрешен гараж 12 200 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1002 20.02 ПМ 9 100 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1006 21.53 ПМ 10 200 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1013 13.29 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1014 13.29 ПМ 6 700 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1015 13.29 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1016 13.29 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1020 13.29 ПМ 6 700 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1028 13.29 ПМ 6 600 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1040 17.34 ПМ 7 900 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1044 12.88 ПМ 6 200 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1045 12.90 ПМ 6 500 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1047 12.93 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1048 12.90 ПМ 6 500 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1049 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1052 12.92 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1053 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1054 12.90 ПМ 6 500 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1056 12.80 ПМ 6 200 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1059 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1060 12.95 ПМ 6 500 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1061 12.88 ПМ 6 400 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1067 12.93 ПМ 6 200 свободен
ФГ-2 Ниво -1 1073 17.00 ПМ 7 900 свободен
ФГ-2 Ниво 1 847 41.81 двоен външен гараж 20 900 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 260 17.63 ПМ 7 400 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 261 18.50 ПМ 7 400 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 262 24.82 ПМ 9 500 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 264 20.15 ПМ 6 800 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 267 31.14 двойно ПМ 14 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 268 17.99 ПМ 7 400 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 269 22.01 ПМ 9 500 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 271 21.61 ПМ 8 400 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 272 23.70 ПМ 9 500 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 273 22.88 ПМ 9 500 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 619 42.62 ПМ 14 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 620 32.50 ПМ 13 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -2 621 28.05 ПМ 11 600 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -1 275 17.63 ПМ 7 400 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -1 277 24.82 ПМ 9 500 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -1 282 31.14 двойно ПМ 14 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -1 284 22.01 ПМ 9 500 свободен
ФГ-Магнолия Ниво -1 288 22.88 ПМ 9 500 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 292 24.82 ПМ 9 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 293 22.35 ПМ 7 600 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 295 31.14 двойно ПМ 14 900 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 297 22.01 ПМ 9 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 298 22.44 ПМ 8 600 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 299 21.61 ПМ 8 600 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 300 23.70 ПМ 9 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 301 22.88 ПМ 9 700 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 302 21.96 ПМ 8 600 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 626 32.50 вътрешен гараж 14 200 свободен
ФГ-Магнолия Ниво 1 627 28.05 вътрешен гараж 12 100 свободен