име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Ела 1 1 65.29 77.70 тристаен 43 300 41 700 40 900 40 000 39 600 резервиран разпределение
Ела 1 2 38.17 45.42 едностаен продаден разпределение
Ела 2 3 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 2 4 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 2 5 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 2 6 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 2 7 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 2 8 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 3 9 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 3 10 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 3 11 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 3 12 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 3 13 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 3 14 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 4 15 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 4 16 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 4 17 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 4 18 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 4 19 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 4 20 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 5 21 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 5 22 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 5 23 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 5 24 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 5 25 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 5 26 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 6 27 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 6 28 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 6 29 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 6 30 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 6 31 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 6 32 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 7 33 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 7 34 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 7 35 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 7 36 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 7 37 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 7 38 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 8 39 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 8 40 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 8 41 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 8 42 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 8 43 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 8 44 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 9 45 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 9 46 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 9 47 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 9 48 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 9 49 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 9 50 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 10 51 50.64 60.26 двустаен 37 600 36 100 35 400 34 700 34 300 резервиран разпределение
Ела 10 52 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 10 53 54.18 64.47 двустаен продаден разпределение
Ела 10 54 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 10 55 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 10 56 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 11 57 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 11 58 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 11 59 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 11 60 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 11 61 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 11 62 69.39 82.57 тристаен продаден разпределение
Ела 12 63 50.62 60.24 двустаен продаден разпределение
Ела 12 64 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 12 65 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 12 66 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 12 67 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 12 68 69.39 82.57 тристаен 50 000 48 100 47 100 46 100 45 700 резервиран разпределение
Ела 13 69 50.64 60.26 двустаен продаден разпределение
Ела 13 70 77.84 92.63 тристаен продаден разпределение
Ела 13 71 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 13 72 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 13 73 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 13 74 69.39 82.57 тристаен 49 800 47 900 46 900 46 000 45 500 свободен разпределение
Ела 14 75 50.64 60.26 двустаен 36 900 35 500 34 800 34 000 33 700 свободен разпределение
Ела 14 76 77.84 92.63 тристаен 59 900 57 600 56 400 55 300 54 700 свободен разпределение
Ела 14 77 51.66 61.48 двустаен продаден разпределение
Ела 14 78 52.43 62.39 двустаен продаден разпределение
Ела 14 79 69.72 82.97 тристаен продаден разпределение
Ела 14 80 69.39 82.57 тристаен 49 500 47 600 46 600 45 700 45 200 свободен разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.