име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Бреза 2 1 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 2 2 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 2 3 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 2 4 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение
Бреза 3 5 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 3 6 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 3 7 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 3 8 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение
Бреза 4 9 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 4 10 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 4 11 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 4 12 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение
Бреза 5 13 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 5 14 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 5 15 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 5 16 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение
Бреза 6 17 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 6 18 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 6 19 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 6 20 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение
Бреза 7 21 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 7 22 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 7 23 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 7 24 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение
Бреза 8 25 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 8 26 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 8 27 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 8 28 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение
Бреза 9 29 32.71 38.19 едностаен продаден разпределение
Бреза 9 30 83.00 96.61 тристаен продаден разпределение
Бреза 9 31 55.54 64.65 двустаен продаден разпределение
Бреза 9 32 80.69 93.92 тристаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.