име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Чинар 2 1 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 2 2 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 2 3 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 2 4 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 2 5 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 3 6 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 3 7 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 3 8 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 3 9 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 3 10 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 4 11 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 4 12 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 4 13 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 4 14 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 4 15 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 5 16 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 5 17 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 5 18 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 5 19 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 5 20 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 6 21 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 6 22 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 6 23 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 6 24 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 6 25 86.15 101.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 7 26 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 7 27 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 7 28 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 7 29 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 7 30 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 8 31 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 8 32 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 8 33 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 8 34 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 8 35 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 9 36 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 9 37 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 9 38 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 9 39 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 9 40 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 10 41 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 10 42 89.37 105.72 тристаен продаден разпределение
Чинар 10 43 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 10 44 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 10 45 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 11 46 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 11 47 97.59 112.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 11 48 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 11 49 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 11 50 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 12 51 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 12 52 97.59 112.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 12 53 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 12 54 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 12 55 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 13 56 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 13 57 97.59 112.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 13 58 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 13 59 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 13 60 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 14 61 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 14 62 97.59 115.44 тристаен продаден разпределение
Чинар 14 63 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 14 64 58.43 69.12 двустаен продаден разпределение
Чинар 14 65 86.15 101.91 тристаен 70 800 68 000 66 600 64 200 63 400 резервиран разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.