име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Чинар 2 1 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 2 2 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 2 3 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 2 4 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 2 5 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 3 6 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 3 7 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 3 8 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 3 9 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 3 10 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 4 11 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 4 12 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 4 13 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 4 14 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 4 15 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 5 16 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 5 17 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 5 18 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 5 19 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 5 20 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 6 21 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 6 22 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 6 23 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 6 24 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 6 25 86.15 101.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 7 26 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 7 27 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 7 28 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 7 29 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 7 30 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 8 31 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 8 32 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 8 33 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 8 34 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 8 35 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 9 36 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 9 37 89.37 103.40 тристаен продаден разпределение
Чинар 9 38 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 9 39 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 9 40 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 10 41 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 10 42 89.37 105.72 тристаен продаден разпределение
Чинар 10 43 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 10 44 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 10 45 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 11 46 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 11 47 97.59 112.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 11 48 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 11 49 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 11 50 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 12 51 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 12 52 97.59 112.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 12 53 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 12 54 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 12 55 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 13 56 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 13 57 97.59 112.91 тристаен продаден разпределение
Чинар 13 58 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 13 59 58.43 67.60 двустаен продаден разпределение
Чинар 13 60 86.15 99.92 тристаен продаден разпределение
Чинар 14 61 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Чинар 14 62 97.59 115.44 тристаен продаден разпределение
Чинар 14 63 92.30 106.79 тристаен продаден разпределение
Чинар 14 64 58.43 69.12 двустаен продаден разпределение
Чинар 14 65 86.15 101.91 тристаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.