име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Топола 2 1 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 2 2 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 2 3 91.68 108.45 тристаен продаден разпределение
Топола 2 4 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 2 5 86.24 100.02 тристаен продаден разпределение
Топола 3 6 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 3 7 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 3 8 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 3 9 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 3 10 86.24 100.02 тристаен продаден разпределение
Топола 4 11 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 4 12 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 4 13 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 4 14 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 4 15 86.24 102.01 тристаен продаден разпределение
Топола 5 16 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 5 17 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 5 18 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 5 19 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 5 20 86.24 100.02 тристаен продаден разпределение
Топола 6 21 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 6 22 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 6 23 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 6 24 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 6 25 86.24 100.02 тристаен продаден разпределение
Топола 7 26 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 7 27 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 7 28 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 7 29 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 7 30 86.24 102.01 тристаен продаден разпределение
Топола 8 31 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 8 32 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 8 33 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 8 34 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 8 35 86.24 100.02 тристаен продаден разпределение
Топола 9 36 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 9 37 89.27 105.60 тристаен 75 300 72 300 70 700 68 300 67 500 свободен разпределение
Топола 9 38 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 9 39 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 9 40 86.24 102.01 тристаен продаден разпределение
Топола 10 41 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 10 42 89.27 105.60 тристаен 75 300 72 300 70 700 68 300 67 500 свободен разпределение
Топола 10 43 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 10 44 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 10 45 86.24 102.01 тристаен 71 800 68 900 67 400 65 200 64 400 свободен разпределение
Топола 11 46 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 11 47 89.27 105.60 тристаен 75 700 72 600 71 100 68 700 67 800 свободен разпределение
Топола 11 48 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 11 49 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 11 50 86.24 102.01 тристаен 72 100 69 100 67 700 65 400 64 700 свободен разпределение
Топола 12 51 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 12 52 89.27 105.60 тристаен 75 700 72 600 71 100 68 700 67 800 свободен разпределение
Топола 12 53 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 12 54 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 12 55 86.24 102.01 тристаен 72 100 69 100 67 700 65 400 64 700 свободен разпределение
Топола 13 56 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 13 57 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 13 58 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 13 59 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 13 60 86.24 102.01 тристаен 72 100 69 100 67 700 65 400 64 700 свободен разпределение
Топола 14 61 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 14 62 89.27 103.29 тристаен продаден разпределение
Топола 14 63 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 14 64 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 14 65 91.65 106.28 тристаен продаден разпределение
Топола 15 66 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 15 67 97.52 115.36 тристаен продаден разпределение
Топола 15 68 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 15 69 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 15 70 91.65 106.28 тристаен продаден разпределение
Топола 16 71 51.67 60.20 двустаен продаден разпределение
Топола 16 72 97.52 112.83 тристаен продаден разпределение
Топола 16 73 91.68 106.07 тристаен продаден разпределение
Топола 16 74 58.39 67.56 двустаен продаден разпределение
Топола 16 75 91.65 108.41 тристаен 73 700 70 700 69 000 66 700 66 000 свободен разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.