име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Акация 2 1 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 2 2 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 2 3 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 2 4 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 2 5 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 3 6 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 3 7 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 3 8 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 3 9 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 3 10 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 4 11 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 4 12 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 4 13 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 4 14 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 4 15 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 5 16 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 5 17 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 5 18 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 5 19 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 5 20 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 6 21 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 6 22 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 6 23 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 6 24 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 6 25 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 7 26 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 7 27 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 7 28 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 7 29 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 7 30 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 8 31 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 8 32 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 8 33 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 8 34 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 8 35 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 9 36 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 9 37 86.75 105.64 тристаен 73 400 70 400 68 700 66 400 65 700 свободен разпределение
Акация 9 38 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 9 39 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 9 40 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 10 41 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 10 42 86.75 101.93 тристаен продаден разпределение
Акация 10 43 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 10 44 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 10 45 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 11 46 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 11 47 86.75 105.64 тристаен 73 600 70 600 68 900 66 600 65 900 свободен разпределение
Акация 11 48 56.93 66.89 двустаен продаден разпределение
Акация 11 49 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 11 50 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение
Акация 12 51 47.96 56.78 двустаен продаден разпределение
Акация 12 52 86.75 105.64 тристаен 73 700 70 700 69 000 66 700 66 000 свободен разпределение
Акация 12 53 56.93 69.33 двустаен продаден разпределение
Акация 12 54 55.70 65.45 двустаен продаден разпределение
Акация 12 55 104.51 122.92 четиристаен продаден разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.