име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Кипарис 1 0 119.87 0.00 офис резервиран разпределение
Кипарис 1 1 52.70 62.71 двустаен 36 900 35 500 34 800 34 100 33 700 свободен разпределение
Кипарис 1 2 61.09 72.70 тристаен продаден разпределение
Кипарис 2 3 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 2 4 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 2 5 94.74 112.74 тристаен 74 500 71 600 70 200 68 800 68 000 свободен разпределение
Кипарис 2 6 94.52 112.48 тристаен 73 700 70 900 69 500 68 000 67 300 свободен разпределение
Кипарис 2 7 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 3 8 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 3 9 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 3 10 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 3 11 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 3 12 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 4 13 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 4 14 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 4 15 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 4 16 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 4 17 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 5 18 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 5 19 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 5 20 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 5 21 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 5 22 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 6 23 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 6 24 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 6 25 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 6 26 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 6 27 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 7 28 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 7 29 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 7 30 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 7 31 96.52 114.86 тристаен продаден разпределение
Кипарис 7 32 70.42 83.80 тристаен продаден разпределение
Кипарис 8 33 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 8 34 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 8 35 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 8 36 96.52 114.86 тристаен продаден разпределение
Кипарис 8 37 70.42 83.80 тристаен 51 500 49 500 48 500 47 500 47 000 резервиран разпределение
Кипарис 9 38 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 9 39 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 9 40 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 9 41 96.52 114.86 тристаен продаден разпределение
Кипарис 9 42 70.42 83.80 тристаен 51 500 49 500 48 500 47 500 47 000 резервиран разпределение
Кипарис 10 43 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 10 44 127.60 151.84 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 10 45 96.49 114.82 тристаен продаден разпределение
Кипарис 10 46 94.52 112.48 тристаен 77 600 74 600 73 100 71 600 70 900 свободен разпределение
Кипарис 10 47 70.42 83.80 тристаен 51 500 49 500 48 500 47 500 47 000 резервиран разпределение
Кипарис 11 48 52.35 62.30 двустаен 39 700 38 200 37 400 36 700 36 300 свободен разпределение
Кипарис 11 49 127.60 151.84 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 11 50 96.49 114.82 тристаен продаден разпределение
Кипарис 11 51 94.52 112.48 тристаен 78 400 75 300 73 800 72 300 71 600 свободен разпределение
Кипарис 11 52 70.42 83.80 тристаен 52 000 50 000 49 000 48 000 47 500 свободен разпределение
Кипарис 12 53 52.35 62.30 двустаен 39 700 38 200 37 400 36 700 36 300 свободен разпределение
Кипарис 12 54 127.60 151.84 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 12 55 96.49 114.82 тристаен продаден разпределение
Кипарис 12 56 94.52 112.48 тристаен 78 400 75 300 73 800 72 300 71 600 свободен разпределение
Кипарис 12 57 70.42 83.80 тристаен 52 000 50 000 49 000 48 000 47 500 свободен разпределение
Кипарис 13 58 52.35 62.30 двустаен 39 700 38 200 37 400 36 700 36 300 свободен разпределение
Кипарис 13 59 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 13 60 94.74 112.74 тристаен продаден разпределение
Кипарис 13 61 94.52 112.48 тристаен продаден разпределение
Кипарис 13 62 70.42 83.80 тристаен 52 000 50 000 49 000 48 000 47 500 свободен разпределение
Кипарис 14 63 52.35 62.30 двустаен 39 700 38 200 37 400 36 700 36 300 свободен разпределение
Кипарис 14 64 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 14 65 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 14 66 96.52 114.86 тристаен 77 700 74 700 73 200 71 700 71 000 свободен разпределение
Кипарис 14 67 70.42 83.80 тристаен 52 000 50 000 49 000 48 000 47 500 свободен разпределение
Кипарис 15 68 52.35 62.30 двустаен 39 700 38 200 37 400 36 700 36 300 свободен разпределение
Кипарис 15 69 129.71 154.35 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 15 70 96.79 115.18 тристаен продаден разпределение
Кипарис 15 71 98.56 117.29 тристаен 77 700 74 700 73 200 71 700 71 000 свободен разпределение
Кипарис 15 72 64.76 77.06 тристаен продаден разпределение
Кипарис 16 73 52.35 62.30 двустаен продаден разпределение
Кипарис 16 74 125.82 149.73 четиристаен продаден разпределение
Кипарис 16 75 94.74 112.74 тристаен 76 200 73 200 71 800 70 300 69 600 свободен разпределение
Кипарис 16 76 96.55 114.89 тристаен 75 400 72 500 71 000 69 600 68 800 свободен разпределение
Кипарис 16 77 64.76 77.06 двустаен 50 400 48 500 47 500 46 600 46 100 свободен разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.