име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Кедър 1 1 65.12 77.49 тристаен 43 300 41 700 40 900 40 000 39 600 резервиран разпределение
Кедър 2 2 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 2 3 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 2 4 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 2 5 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 3 6 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 3 7 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 3 8 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 3 9 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 4 10 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 4 11 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 4 12 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 4 13 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 5 14 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 5 15 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 5 16 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 5 17 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 6 18 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 6 19 55.67 66.25 двустаен продаден разпределение
Кедър 6 20 83.23 99.04 тристаен продаден разпределение
Кедър 6 21 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 7 22 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 7 23 55.67 66.25 двустаен продаден разпределение
Кедър 7 24 83.23 99.04 тристаен продаден разпределение
Кедър 7 25 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 8 26 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 8 27 55.67 66.25 двустаен продаден разпределение
Кедър 8 28 83.23 99.04 тристаен продаден разпределение
Кедър 8 29 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 9 30 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 9 31 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 9 32 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 9 33 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 10 34 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 10 35 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 10 36 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 10 37 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 11 38 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 11 39 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 11 40 83.27 99.09 тристаен 63 700 61 200 60 000 58 800 58 200 резервиран разпределение
Кедър 11 41 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 12 42 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 12 43 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 12 44 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 12 45 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 13 46 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 13 47 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 13 48 83.27 99.09 тристаен продаден разпределение
Кедър 13 49 48.63 57.87 двустаен продаден разпределение
Кедър 14 50 53.27 63.39 двустаен продаден разпределение
Кедър 14 51 53.41 63.56 двустаен продаден разпределение
Кедър 14 52 83.27 99.09 тристаен 63 400 61 000 59 800 58 500 57 900 свободен разпределение
Кедър 14 53 48.63 57.87 двустаен 35 400 34 000 33 400 32 700 32 300 свободен разпределение

*Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.