*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Топола 2 1 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 3 6 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 4 11 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 5 16 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 6 21 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 7 26 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 8 31 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 9 36 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 10 41 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 11 46 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 12 51 51.67 60.20 двустаен продаден
Топола 13 56 51.67 60.20 двустаен продаден