*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Топола 2 2 89.27 103.29 тристаен продаден
Топола 3 7 89.27 103.29 тристаен продаден
Топола 4 12 89.27 103.29 тристаен продаден
Топола 5 17 89.27 103.29 тристаен продаден
Топола 6 22 89.27 103.29 тристаен продаден
Топола 7 27 89.27 103.29 тристаен продаден
Топола 8 32 89.27 103.29 тристаен продаден
Топола 9 37 89.27 105.60 тристаен 75 300 72 300 70 700 68 300 67 500 свободен
Топола 10 42 89.27 105.60 тристаен 75 300 72 300 70 700 68 300 67 500 свободен
Топола 11 47 89.27 105.60 тристаен 75 700 72 600 71 100 68 700 67 800 свободен
Топола 12 52 89.27 105.60 тристаен 75 700 72 600 71 100 68 700 67 800 свободен
Топола 13 57 89.27 103.29 тристаен продаден