*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Топола 2 3 91.68 108.45 тристаен продаден
Топола 3 8 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 4 13 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 5 18 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 6 23 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 7 28 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 8 33 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 9 38 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 10 43 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 11 48 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 12 53 91.68 106.07 тристаен продаден
Топола 13 58 91.68 106.07 тристаен продаден