*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Ела 3 11 51.66 61.48 двустаен продаден
Ела 4 17 51.66 61.48 двустаен продаден
Ела 5 23 51.66 61.48 двустаен продаден
Ела 6 29 51.66 61.48 двустаен продаден