*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Магнолия 2 4 50.72 60.10 двустаен продаден
Магнолия 3 13 50.72 60.10 двустаен продаден
Магнолия 4 22 50.72 60.10 двустаен продаден
Магнолия 5 31 50.72 60.10 двустаен продаден