*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Магнолия 6 45 32.83 38.90 едностаен продаден
Магнолия 7 54 32.83 38.90 едностаен продаден
Магнолия 8 63 32.83 38.90 едностаен продаден
Магнолия 9 72 32.83 38.90 едностаен продаден