име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус  
м2
Чинар 0 ПМ 247 17.17 15 600 свободен разпределение
Акация 0 вътрешен гараж 560 25.86 26 300 свободен разпределение
Бреза -1 изба 12 6.50 6 200 резервиран разпределение
Явор -1 ПМ 121 20.32 13 000 резервиран разпределение
Акация -1 ПМ 149 17.69 12 600 резервиран разпределение
Акация -1 ПМ 150 17.06 12 300 резервиран разпределение
ФГ-1 -1 ПМ 157 13.78 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 162 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 163 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 164 13.78 13 500 свободен разпределение
Топола -1 ПМ 165 13.78 13 500 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 172 13.78 13 500 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 173 13.78 13 500 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 194 13.78 12 000 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 205 15.78 13 400 свободен разпределение
Бреза -1 вътрешен гараж 524 31.16 25 700 свободен разпределение
Чинар -1 вътрешен гараж 527 21.52 21 300 свободен разпределение
Топола -1 вътрешен гараж 535 21.36 21 300 свободен разпределение
Акация -1 вътрешен гараж 539 25.86 24 000 свободен разпределение
Бреза -2 изба 5 6.50 6 200 резервиран разпределение
Бреза -2 изба 6 6.43 6 200 резервиран разпределение
Явор -2 ПМ 6 20.32 13 000 резервиран разпределение
Явор -2 ПМ 7 17.59 14 100 свободен разпределение
Бреза -2 изба 8 3.28 4 200 резервиран разпределение
Явор -2 ПМ 9 19.53 14 700 свободен разпределение
ФГ-1 -2 ПМ 17 20.21 14 700 свободен разпределение
Акация -2 ПМ 34 17.69 12 600 резервиран разпределение
Акация -2 ПМ 35 17.06 12 300 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 47 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 48 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 49 13.78 13 500 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 50 13.78 13 500 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 54 13.78 13 500 свободен разпределение
Чинар -2 ПМ 63 18.94 15 000 свободен разпределение
Явор -2 ПМ 71 15.53 13 400 свободен разпределение
Бреза -2 ПМ 95 15.61 13 000 свободен разпределение
Бреза -2 ПМ 96 16.16 13 400 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 112 14.37 13 500 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 116 14.19 13 500 свободен разпределение
Бреза -2 вътрешен гараж 504 31.16 25 000 свободен разпределение
Чинар -2 вътрешен гараж 506 21.01 21 000 свободен разпределение
Чинар -2 вътрешен гараж 507 21.52 17 300 резервиран разпределение
Топола -2 вътрешен гараж 515 21.36 21 000 свободен разпределение
Акация -2 вътрешен гараж 517 20.24 21 000 свободен разпределение
Акация -2 вътрешен гараж 518 20.85 21 000 свободен разпределение
Акация -2 вътрешен гараж 519 25.86 24 000 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1013 13.29 13 700 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1040 17.34 16 100 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1044 12.88 13 200 резервиран разпределение
Кипарис -1 ПМ 1045 12.90 13 800 резервиран разпределение
Кедър -1 ПМ 1052 12.92 13 700 свободен разпределение
Кедър -1 ПМ 1056 12.80 13 200 свободен разпределение
Ела -2 вътрешен гараж 819 20.13 24 100 свободен разпределение
Ела -2 вътрешен гараж 820 21.86 24 800 свободен разпределение
Ела -2 вътрешен гараж 821 20.58 24 800 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 915 22.44 19 200 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 917 20.02 17 800 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 919 20.02 17 800 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 920 17.78 16 800 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 921 21.53 19 400 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 925 18.39 18 100 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 926 13.54 13 900 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 927 13.29 14 000 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 928 13.29 13 900 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 930 13.29 14 000 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 940 13.29 13 900 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 942 13.22 13 900 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 943 13.42 13 800 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 944 13.29 13 900 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 966 12.88 13 700 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 967 12.90 13 800 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 968 12.92 13 700 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 974 13.03 13 500 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 978 12.93 13 700 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 980 12.88 13 700 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 981 12.88 13 700 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 982 12.90 13 800 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 983 12.93 13 200 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 984 12.88 13 700 свободен разпределение
Магнолия 0 вътрешен гараж 626 32.50 32 200 свободен разпределение
Магнолия -1 двойно ПМ 282 31.14 22 500 свободен разпределение
Магнолия -1 ПМ 283 17.99 13 800 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 289 21.96 15 100 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 623 32.50 21 000 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 624 28.05 19 500 резервиран разпределение
Магнолия -2 ПМ 262 24.82 16 600 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 264 20.15 12 900 свободен разпределение
Магнолия -2 двойно ПМ 267 31.14 23 800 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 269 22.01 16 600 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 272 23.70 16 600 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 273 22.88 16 600 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 619 42.62 35 500 свободен разпределение
Магнолия -2 гараж 620 32.50 21 000 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 621 28.05 19 500 свободен разпределение