име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус
м2
Акация -1 ПМ 149 17.69 резервиран
Акация -1 ПМ 150 17.06 резервиран
Топола -1 ПМ 162 13.78 резервиран
Топола -1 ПМ 163 13.78 резервиран
Топола -1 ПМ 165 13.78 15 500 резервиран
Чинар -1 ПМ 173 13.78 15 500 резервиран
Чинар -1 вътрешен гараж 527 21.52 22 400 свободен
Топола -1 вътрешен гараж 535 21.36 22 400 свободен
Акация -1 вътрешен гараж 539 25.86 25 200 свободен