име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус
м2
Акация -2 ПМ 34 17.69 13 200 резервиран
Акация -2 ПМ 35 17.06 12 900 резервиран
Топола -2 ПМ 47 13.78 11 100 резервиран
Топола -2 ПМ 48 13.78 11 100 резервиран
Топола -2 ПМ 49 13.78 15 500 свободен
Топола -2 ПМ 54 13.78 15 500 свободен
Чинар -2 ПМ 63 18.94 17 100 свободен
Топола -2 ПМ 112 14.37 15 500 свободен
Топола -2 ПМ 116 14.19 15 500 свободен
Чинар -2 вътрешен гараж 507 21.52 22 100 свободен
Топола -2 вътрешен гараж 515 21.36 22 100 свободен
Акация -2 вътрешен гараж 519 25.86 25 200 свободен