име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус
м2
Чинар 0 ПМ 247 17.17 15 600 свободен
Акация 0 вътрешен гараж 560 25.86 26 300 свободен