име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус
м2
Ела -2 вътрешен гараж 819 20.13 24 100 свободен
Ела -2 вътрешен гараж 820 21.86 24 800 резервиран
Ела -2 вътрешен гараж 821 20.58 24 800 свободен
Кедър -2 ПМ 915 22.44 19 200 свободен
Ела -2 ПМ 917 20.02 17 800 свободен
Ела -2 ПМ 919 20.02 17 800 свободен
Ела -2 ПМ 920 17.78 16 800 свободен
Ела -2 ПМ 921 21.53 19 400 свободен
Кипарис -2 ПМ 925 18.39 18 100 свободен
Кипарис -2 ПМ 930 13.29 14 000 свободен
Кедър -2 ПМ 942 13.22 13 900 свободен
Кедър -2 ПМ 943 13.42 13 800 свободен
Кедър -2 ПМ 944 13.29 13 900 свободен
Кипарис -2 ПМ 966 12.88 13 700 свободен
Кипарис -2 ПМ 967 12.90 13 800 свободен
Кипарис -2 ПМ 968 12.92 13 700 свободен
Кедър -2 ПМ 974 13.03 13 500 свободен
Ела -2 ПМ 980 12.88 13 700 свободен
Ела -2 ПМ 981 12.88 13 700 свободен
Ела -2 ПМ 982 12.90 13 800 свободен
Ела -2 ПМ 984 12.88 13 700 свободен