име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус
м2
Магнолия 0 вътрешен гараж 626 32.50 32 200 свободен