Строителството на комплекс „Фемили Гардън“ напредва с всеки изминал ден

Строителството на комплекс „Фемили Гардън“ напредва с всеки изминал ден. Към момента се работи по кофража за плочата на кота +20.02 м (етаж 8) на сграда Магнолия. Зидарията там е завършена до етаж 3.

В секция Акация се поставя кофража за плочата на кота +5.87 м (етаж 3).

В секции Топола и Чинар се работи по зидарията на етаж 1. Изгражда се вертикал към плоча +14.48 (етаж 6).

В секции Явор и Бреза се работи по кофража за плоча на кота +5.87 (етаж 3).

Бетона, който се използва за основите и вертикалите (до кота +3.00) е марка бетон С30/37, а не както обикновено се използва бетон марка С20/25.

При бетон марка С20/25 класа на якост на натиск е минимум 25 MPа, а при марка С30/37 класа на якост на натиск е минимум 37 МРа на 28-мия ден от полагането. При бетон марка С20/25 класа по въздействие на околната среда е "ХО" - клас без риск от корозия, а при бетон марка С30/37 класа по въздействие на околната среда освен "ХО" - клас без риск от корозия, успява да покрие и следните други показатели: "ХС3"- защита от корозия следствие на карбонизация; "XD2"- защита от корозия следствие на хлориди различни от морска вода; "ХА1"-защита от химично агресивна среда.

За защита на бетона се използва хидроизолация на два пласта. Чешка хидроизолация SBS -10 C Bitupol, 1- ви пласт 4мм ( 5кг) без посипка, 2 ри пласт 4 кг без посипка, усилена армировка 160 гр/м2 , огъваемост при ниски температури -10 C , устойчивост при стичане при висока температура +90 C.

Преди поставянето на хидроизолацията задължително е нанесен бързосъхнещ битумен грунд на основа разтворител "Dehtochema LUX". Неговото нанасяне се извършва във напълно почистени от камъчета повърхности. За защита на самата хидроизолационна система се използва XPS с дебелина 4 см( лепенето се извършва с пяна).

В комплекс „Фемили Гардън“ все още има останали 16 просторни тристайни апартамента за продажба, с югоизточно изложение на дневния тракт и две спални гледащи към вътрешния двор.

 

Свободните апартаменти в комплекс „Фемили Гардън“ може да разгледате тук. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.