Подписан Протокол за откриване на строителна площадка.