Стрoителството на комплекс „Фемили Гардън“ напредва

В секция Магнолия ел. инсталацията е изградена. Работи се по мазилките в апартаментите на последните два етажа. Замазките са готови до етаж 6. Топлоизолацията по покривите е нанесена и е положен защитния бетон.

В секция Акация се работи по ел. инсталацията на етаж 7. Зидарията е завършена до етаж 11. Дограмата е монтирана до етаж 3. Покривната плоча е залята.

В секции Топола и Чинар е залята последната плоча. В секция Топола се работи по зидарията на етаж 11, а в секция Чинар - на етаж 12.

В секция Бреза зидарията е готова и се работи по ел. инсталацията на етаж 2.

В секция Явор се работи по зидарията на последния етаж. Дограмата е монтирана до етаж 3. Изгражда се ВиК инсталацията на етаж 6.

В секция Жасмин ОВК инсталацията е завършена.

Фундамента за секции Кипарис, Кедър и Ела е залят, вертикала към кота -3 е готов и се работи по плочата на кота -3. Положени са осветените камъни за просперитет и благоденствие на бъдещите собственици в основите на секция Кедър на Запад в секция Ела в посока Изток.

Последната плоча на външните гаражи е напълно готова.

Все още има останали и паркоместа за продажба в комплекса. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.