Стрoителството на комплекс „Фемили Гардън“ напредва

В секция Магнолия минералната мазилка на североизточната фасада е положена. Северозападната фасада се подготвя за полагане на минерална мазилка. Стартиран е монтажа на двата асансьора. Работи се по довършителните работи на вътрешните общите части.

В секция Акация се изгражда ВиК инсталацията на етаж 9 и ел. инсталацията на етаж 10. Дограмата е монтирана до последния етаж, като остава монтажа на стъклопакетите на етажи 10 и 11. Работи се по мазилките на апартаментите на етажи 5 и 6.

В секция Топола зидарията е приключена и дограмата е монтирана. Изгражда се ел. инсталацията на етаж 7, ВиК инсталацията на етаж 9 и ОВК инсталацията на етаж 6. Започната е работа по мазилките на етаж 2.

В секция Чинар дограмата е монтирана до етаж 11. Работи се по ВиК инсталацията на етажи 5 и 6, ел. инсталацията на етаж 5 и ОВК инсталацията на етаж 4.

В секция Бреза дограмата е монтирана. Изгражда се ел. инсталацията на етаж 6, ОВК инсталацията на етаж 6 и ВиК инсталацията на етаж 7. Работи се по мазилките на етажи 3 и 4.

В секция Явор дограмата е монтирана и ВиК инсталацията е завършена. Изгражда се ОВК инсталацията на етаж 9 и ел. инсталацията на етаж 8. Работи се по мазилките на етажи 2 и 3.

В секции Кипарис и Кедър се работи по вертикала към етаж 3, а в секция Ела – по плочата на пода на етаж 2.

Изгражда се рампата към външните гаражи.

Все още има останали и паркоместа за продажба в комплекса. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.