Стрoежът на комплекс „Фемили Гардън“ продължава с бързи темпове

В секция Магнолия се полага минерална мазилка на северозападната фасада. Започнат е монтажа на парапети на френските прозорци на югоизточната и югозападната фасади. Прави се подготовка за хидроизолация на покрива и се работи по декоративните орнаменти. Асансьорите са монтирани.

В секция Акация ОВК, ВиК и ел. инсталациите са изградени. Дограмата е монтирана. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 7. Изправено е скеле на югоизточната фасада.

В секция Топола се работи по мазилките по апартаментите на етаж 3, ОВК инсталацията на етаж 5, ел. инсталацията на етаж 8 и ВиК инсталацията на етаж 10. Декоративните орнаменти на покрива са изградени.

В секция Чинар дограмата е монтирана. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 2, ел. инсталацията на етаж 6, ВиК инсталацията на етаж 8, ОВК инсталацията на етаж 10. Декоративните орнаменти на покрива са изградени.

В секция Бреза ОВК и ВиК инсталациите са изградени. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 5. Положена е топлоизолационна пяна на покрива и предстои заливане на защитен бетон. Декоративните орнаменти на покрива са изградени.

В секция Явор ОВК инсталацията е изградена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 4 и ел. инсталацията на етаж 10. Положен е защитния бетон на покрива и декоративните орнаменти са изградени.

В секции Явор и Бреза има вдигнато скеле на югоизточната фасада и е започнато измазването на фасадите на секция Явор.

В секция Жасмин се работи по ел. инсталацията на етаж 1. Вдигнато е скеле на трите фасади. Има положена минерална мазилка на югоизточната фасада. Работи се по покрива.

В секции Кипарис и Кедър се работи по кофража за плочата на пода на етаж 4.

В секция Ела се изгражда вертикала към плочата на пода на етаж 4.

Все още има останали и паркоместа и гаражи за продажба в комплекса. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.