Стрoежът на комплекс „Фемили Гардън“ напредва с всеки изминал ден

В секция Магнолия фасадите са завършени с изключение на етаж 1. Гранитогреса по общите части е положен от етаж 5 до етаж 9. Гипс картона по общите части е завършен с изключение на етаж 1. По северозападните тераси е нанесена хидроизолация и предстои монтаж на гранитогресни плочи по терасите.

В секция Акация се работи се по мазилките по апартаментите на етаж 8. Декоративните орнаменти на покрива са изградени. На покрива е положена топлизолационна пяна и защитен бетон. Югоизточната фасада се измазва.

В секция Топола ОВК инсталацията е изградена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 5, ел. инсталацията на етаж 15 и ВиК инсталацията на етаж 13. Топлоизолационната пяна на покрива е положена и предстои заливане на защитен бетон.

В секция Чинар ОВК инсталацията е изградена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 3, ел. инсталацията на етаж 7 и ВиК инсталацията на етаж 9. Полага се топлоизолационна пяна на покрива.

В секция Бреза ел. инсталацията е изградена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 6. Югоизточната фасада е измазана. Залят е защитния бетон на покрива.

В секция Явор се работи по ел. инсталацията на етаж 11. Югоизточната фасада е измазана, югозападната се измазва в момента.

В секции Явор и Бреза има вдигнато скеле на югоизточната фасада и е започнато измазването на фасадите на секция Явор.

В секция Жасмин ОВК, ВиК и ел. инсталациите са изградени. Фасадите са завършени до етаж 1.

В секции Кипарис и Кедър се работи по вертикала към плочата на тавана на етаж 5.

В секция Ела се изгражда плочата на пода на етаж 5.

Все още има останали и паркоместа и гаражи за продажба в комплекса. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.