Строителните дейности на комплекс „Фемили Гардън“ продължават

В секция Магнолия гранитогреса по коридорите в общите части е положен с изключение на етаж 1. В момента се полага гранитогрес по стълбите. Работи се по минералната мазилка по коридорите в общите части на етаж 9. Таваните са боядисани с изключение на етаж 1. Орнаментите по покрива са завършени.

В секция Акация се работи се по мазилките по апартаментите на етаж 10 и замазките на етаж 8. По североизточната и югоизточната фасади се полага топлоизолационна вата. Залят е защитния бетон на покрива и се довършват декоративните елементи.

В секция Топола ел. инсталацията е изградена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 7, замазките на етаж 6 и ВиК инсталацията на етаж 15. Залят е защитния бетон на покрива.

В секция Топола ел. инсталацията е изградена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 7, замазките на етаж 6 и ВиК инсталацията на етаж 15. Залят е защитния бетон на покрива.

В секция Чинар се работи по мазилките по апартаментите на етаж 6, ел. инсталацията на етаж 9 и ВиК инсталацията на етаж 9. Залят е защитния бетон на покрива.

В секция Бреза ел. се работи по мазилките по апартаментите на етаж 9.

В секция Явор ел. инсталацията е изградена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 4. Мазилката по югозападната фасада е завършена.

В секции Явор и Бреза се полага топлоизолационна вата на югоизточната фасада. Довършват се декоративните елементи на покрива.

В секция Жасмин покрива е завършен.

В секции Кипарис и Кедър се работи по плочата на пода на етаж 7.

В секция Ела се изгражда вертикала към пода на етаж 7.

В секции Кипарис, Кедър и Ела се работи по зидарията на етаж 3.

Все още има останали паркоместа и гаражи за продажба в комплекса. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.