Строителството на комплекс „Фемили Гардън“ напредва

В секция Магнолия общите части са завършени с изключение на етаж 1. Монтират се входни врати на апартаментите на етаж 5.

В секция Акация се работи се по мазилките по апартаментите на етаж 11 и замазките на етаж 8. По североизточната фасада се полага топлоизолационна вата, а на северозападната се вдига скеле. Монтира се гипс картон на таваните на общите части на етаж 3.

В секция Топола се работи по мазилките по апартаментите на етаж 10, замазките на етаж 6 и ВиК инсталацията на етаж 16. По югоизточната фасада се полага топлоизолационна вата.

В секция Чинар ВиК инсталацията е завършена. Работи се по мазилките по апартаментите на етаж 6, замазките на етаж 3 и ел. инсталацията на етаж 10.

В секция Бреза мазилките по апартаментите са завършени. Работи се по замазките на етаж 3. Положени са захранващи кабели за апартаментите.

В секция Явор се работи по мазилките по апартаментите на етаж 7.

Във всички секции се довършват декоративните елементи по покривите.

В секции Кипарис и Кедър се работи по плочата на пода на етаж 8 и зидарията на етаж 4.

В секция Ела се работи по плочата на пода на етаж 8 и зидарията на етаж 5.

Все още има останали паркоместа и гаражи за продажба в комплекса. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.