Строителните дейности на комплекс „Фемили Гардън“ напредват с бързи темпове

В секция Магнолия е завършено полагането на хидроизолацията на покрива. Изграждат се ОВК и ВиК инсталациите на подземните гаражи.

В секция Акация се работи се по замазките по апартаментите на етаж 8 и се монтира гипс картон по таваните в общите части на етаж 10. На югоизточната и североизточната фасади е положена минерална мазилка. На югоизточната фасада се полагат плочки по терасите на етаж 8.

В секция Топола се работи по мазилките по апартаментите на етаж 12, замазките на етаж 10 и полагането на гипс картон в общите части на етаж 11. Хидроизолацията на покрива е завършена.

В секция Чинар се работи по ел. инсталацията на етаж 13, мазилките по апартаментите на етаж 10, замазките на етаж 8 и гипс картона в общите части на етаж 9. Измазва се стълбищната клетка.

В секция Бреза монтажът на асансьора е завършен. Полага се хидроизолация по терасите и минерална мазилка на югоизточната фасада. Хидроизолацията на покрива е завършена.

В секция Явор се работи по мазилките по апартаментите на етаж 8. Хидроизолацията на покрива е завършена.

Изграждат се ел. инсталация, канализация и спринклерна инсталация на подземните гаражи.

В секции Кипарис и Кедър се работи по вертикала към плочата на пода на етаж 12 и зидарията на етаж 8.

В секция Ела се работи по плочата на пода на етаж 11 и зидарията на етаж 7.

Все още има останали паркоместа и гаражи за продажба в комплекса. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.