*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 133 двустаен 60.09 72.73 продаден схема
апартамент 134 тристаен 94.72 114.70 продаден схема
апартамент 135 тристаен 94.72 114.70 продаден схема
апартамент 136 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 137 тристаен 87.22 105.71 263 700 244 100 241 700 234 700 232 300 свободен схема
апартамент 138 двустаен 56.43 68.39 174 500 161 500 159 900 155 300 153 700 свободен схема
апартамент 139 двустаен 59.86 72.55 185 100 171 300 169 700 164 700 163 100 свободен схема
апартамент 140 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
апартамент 141 тристаен 74.06 89.57 продаден схема
апартамент 142 двустаен 57.64 69.86 178 200 165 000 163 400 158 600 157 000 свободен схема
апартамент 143 тристаен 88.53 107.30 267 600 247 800 245 300 238 200 235 800 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.