*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 154 двустаен 60.14 72.73 177 300 165 000 163 500 158 900 157 300 свободен схема
апартамент 155 тристаен 95.25 115.34 продаден схема
апартамент 156 тристаен 95.25 115.34 продаден схема
апартамент 157 тристаен 85.87 104.07 240 700 223 900 222 000 215 700 213 600 свободен схема
апартамент 158 тристаен 87.22 105.71 244 400 227 300 225 400 219 100 216 600 свободен схема
апартамент 159 двустаен 56.43 68.39 163 500 152 100 150 900 146 500 145 000 свободен схема
апартамент 160 двустаен 59.86 72.55 173 500 161 300 159 800 155 400 153 800 свободен схема
апартамент 161 четиристаен 124.65 150.89 348 700 324 500 321 600 312 600 309 200 свободен схема
апартамент 162 двустаен 57.64 69.86 170 200 158 400 157 100 152 600 151 100 свободен схема
апартамент 163 тристаен 88.53 107.30 240 600 223 800 221 900 215 700 213 400 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.