*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 164 двустаен 60.14 72.73 176 900 164 600 163 200 158 400 157 000 свободен схема
апартамент 165 тристаен 95.52 115.67 продаден схема
апартамент 166 тристаен 95.52 115.67 продаден схема
апартамент 167 тристаен 85.87 104.07 245 000 227 900 226 000 219 700 217 400 свободен схема
апартамент 168 тристаен 87.22 105.71 248 900 231 400 229 400 222 900 220 600 свободен схема
апартамент 169 двустаен 56.43 68.39 163 100 151 700 150 500 146 200 144 600 свободен схема
апартамент 170 двустаен 59.86 72.55 173 000 161 000 159 500 155 000 153 400 свободен схема
апартамент 171 четиристаен 124.65 150.89 продаден схема
апартамент 172 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 173 тристаен 88.53 107.30 245 000 227 900 226 000 219 600 217 400 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.