*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 1 двустаен 59.98 72.69 123 800 115 300 114 100 111 000 109 700 свободен схема
обект* 2 тристаен 91.48 110.78 194 800 181 300 179 600 174 500 172 700 свободен схема
обект* 3 тристаен 91.48 110.78 186 800 173 800 172 300 167 400 165 800 свободен схема
обект* 4 тристаен 85.87 104.07 164 700 153 200 151 800 147 600 146 200 свободен схема
обект* 5 тристаен 87.22 105.71 174 600 162 500 161 000 156 400 154 900 свободен схема
обект* 6 двустаен 56.43 68.39 116 600 108 600 107 700 104 600 103 400 свободен схема
обект* 7 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 8 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 9 тристаен 74.06 89.23 продаден схема
обект* 10 двустаен 57.64 69.86 119 000 110 600 109 700 106 600 105 500 свободен схема
обект* 11 тристаен 88.53 107.30 171 900 159 900 158 600 154 200 152 500 свободен схема

*Забележка: Офис.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.