*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 23 двустаен 59.98 72.69 126 000 117 300 116 300 113 000 111 900 свободен схема
обект* 24 тристаен 92.02 111.43 198 400 184 500 182 800 177 900 176 000 свободен схема
обект* 25 тристаен 92.02 111.43 191 300 178 000 176 300 171 400 169 700 свободен схема
обект* 26 тристаен 85.87 104.07 168 700 157 000 155 500 151 100 149 600 свободен схема
обект* 27 тристаен 87.22 105.71 178 200 165 900 164 300 159 700 158 200 свободен схема
обект* 28 двустаен 56.43 68.39 118 700 110 300 109 300 106 300 105 300 свободен схема
обект* 29 двустаен 59.86 72.55 123 400 114 600 113 700 110 600 109 300 свободен схема
обект* 30 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 31 тристаен 74.06 89.30 продаден схема
обект* 32 двустаен 57.64 69.86 121 100 112 800 111 900 108 600 107 500 свободен схема
обект* 33 тристаен 88.53 107.30 175 500 163 400 161 900 157 200 155 700 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.