*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 56 двустаен 59.98 72.69 продаден схема
обект* 57 тристаен 92.83 112.41 200 200 186 200 184 600 179 300 177 700 свободен схема
обект* 58 тристаен 92.83 112.41 200 200 186 200 184 600 179 300 177 700 свободен схема
обект* 59 тристаен 85.87 104.07 185 400 172 500 170 900 166 100 164 500 свободен схема
обект* 60 тристаен 87.22 105.71 188 200 175 100 173 700 168 700 167 000 свободен схема
обект* 61 двустаен 56.43 68.39 127 300 118 300 117 300 114 000 112 900 свободен схема
обект* 62 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 63 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 64 тристаен 74.06 89.38 154 700 143 900 142 700 138 500 137 100 свободен схема
обект* 65 двустаен 57.64 69.86 132 600 123 400 122 200 118 800 117 600 свободен схема
обект* 66 тристаен 88.53 107.30 185 400 172 500 170 900 166 200 164 500 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.