*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 78 двустаен 60.01 72.73 157 100 146 300 144 800 140 800 139 500 свободен схема
апартамент 79 тристаен 93.37 113.07 продаден схема
апартамент 80 тристаен 93.37 113.07 продаден схема
апартамент 81 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 82 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 83 двустаен 56.43 68.39 141 900 132 100 130 800 127 200 125 900 свободен схема
апартамент 84 двустаен 59.86 72.55 153 700 143 100 141 600 137 700 136 400 свободен схема
апартамент 85 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
апартамент 86 тристаен 74.06 89.42 180 200 167 400 166 000 161 400 159 700 свободен схема
апартамент 87 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 88 тристаен 88.53 107.30 208 000 193 400 191 700 186 400 184 400 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.