*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 89 двустаен 60.02 72.73 177 300 164 200 162 600 157 800 156 300 свободен схема
апартамент 90 тристаен 93.64 113.39 продаден схема
апартамент 91 тристаен 93.64 113.39 продаден схема
апартамент 92 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 93 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 94 двустаен 56.43 68.39 166 700 154 400 152 800 148 400 146 900 свободен схема
апартамент 95 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 96 двустаен 47.01 56.98 138 900 128 600 127 300 123 600 122 400 свободен схема
апартамент 97 тристаен 74.06 89.46 203 500 188 500 186 600 181 200 179 400 резервиран схема
апартамент 98 двустаен 57.64 69.86 170 300 157 700 156 100 151 500 150 000 свободен схема
апартамент 99 тристаен 88.53 107.30 255 500 236 500 234 200 227 400 225 100 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.