*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 89 двустаен 60.01 72.73 145 800 135 700 134 500 130 600 129 300 свободен схема
апартамент 90 тристаен 93.56 113.39 215 100 200 100 198 300 192 700 190 700 резервиран схема
апартамент 91 тристаен 93.56 113.39 продаден схема
апартамент 92 тристаен 85.87 104.07 197 300 183 600 182 000 176 900 175 000 свободен схема
апартамент 93 тристаен 87.22 105.71 200 400 186 500 184 800 179 600 177 800 свободен схема
апартамент 94 двустаен 56.43 68.39 134 400 125 100 124 000 120 500 119 200 свободен схема
апартамент 95 двустаен 59.86 72.55 142 600 132 700 131 500 127 700 126 500 свободен схема
апартамент 96 двустаен 47.01 56.98 104 100 96 800 96 000 93 300 92 300 свободен схема
апартамент 97 тристаен 73.81 89.46 158 500 147 400 146 100 142 200 140 600 свободен схема
апартамент 98 двустаен 57.64 69.86 140 100 130 300 129 200 125 500 124 200 свободен схема
апартамент 99 тристаен 88.53 107.30 197 300 183 600 182 000 176 900 175 000 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.