*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 100 двустаен 60.03 72.73 продаден схема
апартамент 101 тристаен 93.91 113.72 продаден схема
апартамент 102 тристаен 93.91 113.72 продаден схема
апартамент 103 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 104 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 105 двустаен 56.43 68.39 182 200 168 700 167 000 162 200 160 600 свободен схема
апартамент 106 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 107 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
апартамент 108 тристаен 74.06 89.47 продаден схема
апартамент 109 двустаен 57.64 69.86 190 100 176 000 174 200 169 200 167 500 свободен схема
апартамент 110 тристаен 88.53 107.30 продаден схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.