*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 111 двустаен 60.05 72.73 продаден схема
апартамент 112 тристаен 94.18 114.05 продаден схема
апартамент 113 тристаен 94.18 114.05 продаден схема
апартамент 114 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 115 тристаен 87.22 105.71 257 700 238 600 236 200 229 300 227 100 резервиран схема
апартамент 116 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
апартамент 117 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 118 двустаен 47.01 56.98 151 800 140 500 139 200 135 100 133 800 свободен схема
апартамент 119 тристаен 74.06 89.48 продаден схема
апартамент 120 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 121 тристаен 88.53 107.30 продаден схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.