*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 111 двустаен 60.05 72.73 продаден схема
апартамент 112 тристаен 94.18 114.05 продаден схема
апартамент 113 тристаен 94.18 114.05 продаден схема
апартамент 114 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 115 тристаен 87.22 105.71 251 700 233 000 230 700 224 000 221 800 свободен схема
апартамент 116 двустаен 56.43 68.39 166 700 154 400 152 800 148 400 146 900 резервиран схема
апартамент 117 двустаен 59.86 72.55 176 800 163 700 162 100 157 400 155 800 свободен схема
апартамент 118 двустаен 47.01 56.98 138 900 128 600 127 300 123 600 122 400 свободен схема
апартамент 119 тристаен 74.06 89.48 203 500 188 500 186 600 181 200 179 400 свободен схема
апартамент 120 двустаен 57.64 69.86 170 300 157 700 156 100 151 500 150 000 свободен схема
апартамент 121 тристаен 88.53 107.30 255 500 236 500 234 200 227 400 225 100 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.