*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 154 двустаен 60.01 72.73 156 100 145 200 143 900 139 800 138 400 свободен схема
апартамент 155 тристаен 95.17 115.34 продаден схема
апартамент 156 тристаен 95.17 115.34 продаден схема
апартамент 157 тристаен 85.87 104.07 211 800 197 100 195 300 189 800 187 900 свободен схема
апартамент 158 тристаен 87.22 105.71 215 100 200 100 198 300 192 800 190 700 свободен схема
апартамент 159 двустаен 56.43 68.39 143 900 133 900 132 700 128 900 127 600 свободен схема
апартамент 160 двустаен 59.86 72.55 152 600 142 000 140 700 136 800 135 400 свободен схема
апартамент 161 четиристаен 124.50 150.89 306 900 285 600 283 000 275 100 272 200 свободен схема
апартамент 162 двустаен 57.64 69.86 149 800 139 400 138 200 134 300 132 900 свободен схема
апартамент 163 тристаен 88.53 107.30 211 700 197 000 195 200 189 800 187 800 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.