*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 164 двустаен 60.01 72.73 155 700 144 900 143 600 139 400 138 100 свободен схема
апартамент 165 тристаен 95.44 115.67 продаден схема
апартамент 166 тристаен 95.44 115.67 продаден схема
апартамент 167 тристаен 85.87 104.07 215 600 200 600 198 800 193 300 191 300 свободен схема
апартамент 168 тристаен 87.22 105.71 219 000 203 700 201 900 196 200 194 200 свободен схема
апартамент 169 двустаен 56.43 68.39 143 500 133 500 132 400 128 600 127 300 свободен схема
апартамент 170 двустаен 59.86 72.55 152 300 141 700 140 400 136 400 135 000 свободен схема
апартамент 171 четиристаен 124.50 150.89 302 200 281 200 278 700 270 900 268 100 свободен схема
апартамент 172 двустаен 57.64 69.86 149 500 139 100 137 900 134 000 132 600 свободен схема
апартамент 173 тристаен 88.53 107.30 215 600 200 600 198 800 193 200 191 300 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.