*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 1 двустаен 59.98 72.69 106 000 98 700 97 800 95 100 94 000 свободен схема
обект* 2 тристаен 91.40 110.78 166 900 155 300 153 900 149 500 148 000 свободен схема
обект* 3 тристаен 91.40 110.78 160 100 148 900 147 600 143 500 142 000 свободен схема
обект* 4 тристаен 85.87 104.07 141 100 131 300 130 100 126 500 125 200 свободен схема
обект* 5 тристаен 87.22 105.71 149 600 139 200 138 000 134 100 132 700 свободен схема
обект* 6 двустаен 56.43 68.39 99 900 93 000 92 200 89 600 88 600 свободен схема
обект* 7 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 8 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 9 тристаен 73.62 89.23 продаден схема
обект* 10 двустаен 57.64 69.86 101 900 94 800 94 000 91 400 90 400 свободен схема
обект* 11 тристаен 88.53 107.30 147 300 137 100 135 900 132 100 130 700 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект с нежилищно предназначение.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.