*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 1 двустаен 59.98 72.69 169 000 156 400 154 900 150 400 148 900 свободен схема
обект* 2 тристаен 91.48 110.78 245 100 227 000 224 700 218 200 216 000 свободен схема
обект* 3 тристаен 91.48 110.78 245 100 227 000 224 700 218 200 216 000 свободен схема
обект* 4 тристаен 85.87 104.07 218 300 202 100 200 100 194 300 192 400 свободен схема
обект* 5 тристаен 87.22 105.71 221 700 205 300 203 300 197 300 195 400 свободен схема
обект* 6 двустаен 56.43 68.39 159 000 147 200 145 700 141 500 140 100 свободен схема
обект* 7 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 8 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 9 тристаен 74.06 89.23 продаден схема
обект* 10 двустаен 57.64 69.86 138 600 128 300 127 100 123 400 122 100 резервиран схема
обект* 11 тристаен 88.53 107.30 225 000 208 400 206 300 200 300 198 300 свободен схема

*Забележка: Офис.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.