*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 12 двустаен 59.98 72.69 109 900 102 300 101 400 98 400 97 500 свободен схема
обект* 13 тристаен 91.67 111.10 172 300 160 300 158 900 154 300 152 800 свободен схема
обект* 14 тристаен 91.67 111.10 166 100 154 500 153 100 148 800 147 300 свободен схема
обект* 15 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
обект* 16 тристаен 87.22 105.71 155 000 144 200 143 000 138 900 137 500 свободен схема
обект* 17 двустаен 56.43 68.39 103 200 96 000 95 100 92 400 91 500 свободен схема
обект* 18 двустаен 59.86 72.55 107 500 100 000 99 200 96 300 95 400 свободен схема
обект* 19 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 20 тристаен 73.66 89.27 122 100 113 600 112 600 109 400 108 300 свободен схема
обект* 21 двустаен 57.64 69.86 105 600 98 200 97 400 94 600 93 600 свободен схема
обект* 22 тристаен 88.53 107.30 152 600 142 000 140 700 136 800 135 400 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект с нежилищно предназначение.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.