*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 34 двустаен 59.98 72.69 продаден схема
обект* 35 тристаен 92.29 111.76 продаден схема
обект* 36 тристаен 92.29 111.76 продаден схема
обект* 37 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
обект* 38 тристаен 87.22 105.71 221 700 205 300 203 300 197 300 195 400 свободен схема
обект* 39 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
обект* 40 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 41 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 42 тристаен 74.06 89.34 продаден схема
обект* 43 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
обект* 44 тристаен 88.53 107.30 продаден схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.