*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 34 двустаен 59.98 72.69 108 000 100 500 99 600 96 800 95 800 свободен схема
обект* 35 тристаен 92.21 111.76 170 500 158 700 157 300 152 800 151 300 свободен схема
обект* 36 тристаен 92.21 111.76 164 500 153 000 151 700 147 400 145 900 свободен схема
обект* 37 тристаен 85.87 104.07 144 600 134 500 133 300 129 500 128 200 свободен схема
обект* 38 тристаен 87.22 105.71 152 700 142 100 140 800 136 900 135 500 свободен схема
обект* 39 двустаен 56.43 68.39 101 700 94 600 93 700 91 100 90 200 свободен схема
обект* 40 двустаен 59.86 72.55 105 700 98 300 97 500 94 800 93 700 свободен схема
обект* 41 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 42 тристаен 73.71 89.34 120 300 111 900 110 900 107 800 106 700 свободен схема
обект* 43 двустаен 57.64 69.86 103 800 96 600 95 800 93 000 92 100 свободен схема
обект* 44 тристаен 88.53 107.30 150 400 140 000 138 700 134 700 133 400 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект с нежилищно предназначение.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.